Video 4 In/dependency /// Curatorial Meetings

VIDEO4 IN/DEPENDENCY

– wystawa video online – artystek i artystów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, w ramach projektu CURATORIAL MEETINGS.

30.09 – 14.10.2015 – dostęp online – www.video.v4curators.net
30.09.2015 / 19.00 – pokaz filmowy w Galerii SZARA w Cieszynie

30.09 – 14.10.2015 – available online – ww.video.v4curators.net
30.09.2015 / 19.00 – film screening in Galeria SZARA, Cieszyn, Poland

ARTISTS ///
Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Dominik Ritszel, Ilona Németh, Karolina Breguła, Rozi Szeleczki, Vasil Artamonov & Alexey Klyuykov, Zuzanna Janin

CURATORS //
Eszter Lázár, Zuzana Štefková, Łukasz Dziedzic

[FOR ENGLISH SCROLL DOWN!] ————————

Video4 In/dependency jest drugą częścią projektu Curatorial Meetings, którego celem jest zainicjowanie sieci opartej na wymianie doświadczeń, współpracy w zakresie kultury między kuratorami galerii w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Projekt rozpoczął się z serią spotkań w Galerii Szara w marcu 2015 roku w Cieszynie. Podczas intensywnego weekendu przedstawiciele 28 galerii z Polski, Czech, Słowacji i Węgier zaprezentowali swoje działania, koncentrujące się na Instytucji Sztuki jako miejscu „niezależnym” i opisywaniu tego, co dokładnie oznacza ten termin w kontekście lokalnym, regionalnym i globalnym.

Pozostając w tym samym kontekście, Video4 In/dependency jest wyborem aktualnych prac wideo z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, wprowadzając różne sposoby widzenia i negocjowania współczesności, w kontekście geopolitycznym, ekonomicznym, kulturowym i roli jaką w nich może odgrywać osoba artysty.

Filmy będą wyświetlane jako pokaz on-line na stronie internetowej projektu www.video.v4curators.net.

Specjalny pokaz filmów odbędzie się w Galerii Szarej w Cieszynie w dniu 30.09.2015 o godzinie 19.00.

—————————————————————

Video 4 In/dependency is the second part of the Curatorial Meetings project which aim is to initiate a network based on exchange experiences, cooperation and cultural exchange between curators at galleries of the Visegrad countries.

The project started with an event-series entitled Curatorial Meeting took place at Szara Gallery, Cieszyn in March 2015. During the intensive weekend representatives of 28 galleries from Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary presented their activities focusing on the subject of art institutions as „independent” places and describing what this term exactly means in local, regional and global contexts.

Staying at the same buzzword, Video 4 In/dependency is a selection of contemporary video works from Poland, Czech Republic, Slovakia, and Hungary introducing variety of artistic positions negotiating contemporary geopolitical, economical, and cultural contexts and the role of an artist within them.

The films will be shown as an online show on the project website www.video.v4curators.net from 29.09,2015 until 14.10.2015.

The special open film screening will taking place at Szara Gallery in Cieszyn on 30.09.2015 / 19.00

Project is financed form International Visegrad Fund.

Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund)

 

Meetings / Spotkania

Curatorial Meetings / Spotkania Kuratorskie
International Curatorial Meetings held March 20-22 in Cieszyn

During the penultimate weekend of March representatives of 28 galleries from Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary will present their activities. Meetings are open and anyone can participate. The main focus will be on the subject of galleries as „independent” artistic places and on an attempt to define the criteria of their independence, cooperation and creating international networks, joint projects, partnerships and mobility programs for artists and curators.

The project will constitute of three-day meeting in Cieszyn, during which all the participating galleries will be introduced while special emphasis will be put on defining the cooperation field, identifying the character of activities in partner countries, sharing the experiences and creating V4 Curators Network and a website containing map of these places. There have been also exhibitions planned together with other events in Poland, Czech republic, Slovakia and Hungary – to initiate exchange of artist and creating joint curatorial projects.

Galleries presented during the meetings:
PL: Galeria Wschodnia (Łódź), Instytut Sztuki Wyspa (Gdańsk), Zona Sztuki Aktualnej (Szczecin) , f.a.i.t. (Kraków), Galeria Miłość (Toruń), Galeria Raczej (Poznań), Galeria Szara (Cieszyn)

CZ: Artwall Gallery (Praga), INI Gallery (Praga), Sam83 (Česká Bříza), Emil Filla Gallery (Ústí nad Labem), Umakart Gallery (Brno), Jama (Ostrava), Kukačka (Ostrava)

SK: Tabačka Kulturfabrik (Košice), PYECKA GALLERY(Košice), Plusmínusnula galéria (Zilina), Galeria HIT (Bratislava), DIG gallery (Košice), BANSKA ST A NICA (Banská Štiavnica), Make Up Gallery (Košice)

HU: Trafó Gallery (Budapeszt), Chimera Project (Budapeszt), Studio of Young Artists’ Association (Budapeszt), Auróra (Budapeszt), Labor (Budapeszt), Közelítés (Pécs)

meeting places:
– Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie ( Zamkowa 1 street)
– Galeria Szara (Srebrna 1 street)

Main partners:
PL \\ Galeria SZARA
CZ \\ C2C Gallery / Circle of Curators and Critics
SK \\ MAKE UP Collective
HU \\ Hungarian University of Fine Arts

Cooperation:
Świetlica Krytyki Politycznej „Na granicy” w Cieszynie, Fundacja Laja

Project is financed form International Visegrad Fund.

////////////////////////// PL //////////////////////////

Międzynarodowe Spotkania Kuratorskie odbędą się w dniach 20-22 marca w Cieszynie.

Swoje działania prezentować będą przedstawiciele 28 galerii z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Spotkania mają charakter otwarty i każdy może w nich uczestniczyć, a ich tematyka oscylować będzie wokół galerii jako “niezależnych” miejsc sztuki oraz próby zdefiniowania kryteriów tej niezależności, współpracy i tworzenia międzynarodowych sieci oraz wspólnych projektów, partnerstw i programów mobilności dla artystów i kuratorów.

Na całość projektu składać się będą: trzydniowe spotkanie w Cieszynie oraz wystawy i inne wydarzenia w Polsce, Czechach na Słowacji i Węgrzech – inicjujące wymianę artystyczną i tworzenie wspólnych projektów kuratorskich.

Galerie prezentowane w ramach spotkań:
PL: Galeria Wschodnia (Łódź), Instytut Sztuki Wyspa (Gdańsk), Zona Sztuki Aktualnej (Szczecin) , f.a.i.t. (Kraków), Galeria Miłość (Toruń), Galeria Raczej (Poznań), Galeria Szara (Cieszyn)

CZ: Artwall Gallery (Praga), INI Gallery (Praga), Sam83 (Česká Bříza), Emil Filla Gallery (Ústí nad Labem), Umakart Gallery (Brno), Jama (Ostrava), Kukačka (Ostrava)

SK: Tabačka Kulturfabrik (Košice), PYECKA GALLERY(Košice), Plusmínusnula galéria (Zilina), Galeria HIT (Bratislava), DIG gallery (Košice), BANSKA ST A NICA (Banská Štiavnica), Make Up Gallery (Košice)

HU: Trafó Gallery (Budapeszt), Chimera Project (Budapeszt), Studio of Young Artists’ Association (Budapeszt), Auróra (Budapeszt), Labor (Budapeszt), Közelítés (Pécs)

miejsca spotkań:
– Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie (ul. Zamkowa 1)
– Galeria Szara (ul. Srebrna 1)

główni organizatorzy:
PL \\ Galeria SZARA
CZ \\ C2C Gallery / Circle of Curators and Critics
SK \\ MAKE UP Collective
HU \\ Hungarian University of Fine Arts

współpraca:
Świetlica Krytyki Politycznej „Na granicy” w Cieszynie, Fundacja Laja

Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund)

About project

Project activities consist of: Curatorial meetings, creation of curatorial networks and curatorial web platform – online portal. Curatorial meeting – in collaboration with partners, representatives of 24 galleries and art venues from 4 countries will be selected and invited to the meetings. The 3days meeting will be held on:
1. A panel discussion regarding the situation of independent art institutions, with the participation of the moderator and 4 experts;
2. Presentations of 24 galleries followed by the panel discussion concering artitic, international exchange activities, joint projects and initiative of the creation of a curatorial Network;
3. Joint workshops.

Curatorial Network V4 – the result and purpose of the project. network and exchange experiences, cooperation and cultural exchange between curators and galleries of the Visegrad countries. Increasing interest in and recognition of the arts and culture of „neighbors”. The implementation an international exhibition with the participation of curators and artists from four countries, will be the first effect.
International exhibition – the exhibition will be held in four countries at the same time and will be organized by all the partners at the end of the project. The exhibition will consist of 16 works – the four works from each of the V4 countries.
Curatorial Web Platform – interactive map of places, initiatives, projects, festivals, etc. from. In addition to the 24 seats / galleries invited to the project, platform will be complemented with new profiles. The target is to be a communication platform where you can follow the gallery’s activities or post ads about looking for partners for cooperation and joint artistic projects, exhibitions, etc. It will also present the results of the project.